Contractes menors arxivats

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL PASSEIG DE LA SAL

Serveis

El Ayuntamiento de Ses Salines dispone de un proyecto básico del Passeig de la Sal con el fin de disponer de un documento válido para li... Més informació

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL DRENATGE DE SORTIDA A LA ZONA PORTUARIA DE LA COLÒNIA DE SANT JORDI

Serveis

Més informació

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PORTA DE VIDRE AUTOMÀTICA A LES OFICINES MUNCIPALS DE PLAÇA MAJOR, NÚM.1

Subministrament

Més informació

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER REDACCIÓ DE PROJECTE

Serveis

REDACCIÓ DE PROJECTE DE DOTACIÓ DE SERVEIS PER A LES UA1, UA2 y UA3, DEL CAMP LLADÓ, AIXÍ COM LA DIRECCIÓ D... Més informació

CONTRACTE DE SERVEIS REDACCIÓ DE PROJECTE

Serveis

REDACCIÓ DE PROJECTE COMPLEMENTARI DEL PASSEIG DE LA SAL  Més informació