CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE REFÓS PER GESTIONAR LES AIGUES PLUVIALS DEL CARRER ROADA AMB L'AVDA. PRIMAVERA DE LA COLÒNIA DE SANT JORDI

Observacions: Qualsevol consulta dels projectes que s'han de refondre es pot dirigir al departament d'urbanisme d'aquest ajuntament

Data límit: 24/07/2023 08:30

Departament: CONTRACTACIÓ

Telèfon de contacte: 971649117

Correu electrònic de contacte: amvidal@ajsessalines.net

Fes una proposta


Aquesta oferta ja ha acabat