CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA COORDINACIÓ DE L'ESS I CSS PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA PASSEIG DE LA SAL DE LA COLÒNIA DE SANT JORDI T.M DE SES SALINES

EL PROJECTE ESTÀ A DISPOSICIÓ DE TOTS ELS INTERESSATS A LA PÀGINA WEB DE L'AJUNTAMENT DE SES SALINES, PERQUÈ ES TROBA EN EXPOSICIÓ PÚBLICA PER 15 DIES DESPRÉS DE LA SEVA APROVACIÓ EN SESSIÓ PLENÀRIA DE DIA 25 DE JULIOL DE 2023. 

https://ajsessalines.net/ca/arxius-i-documents/exposicio-publica

Data límit: 24/08/2023 14:00

Departament: CONTRACTACIÓ

Telèfon de contacte: 971649117

Correu electrònic de contacte: amvidal@ajsessalines.net

Fes una proposta


Aquesta oferta ja ha acabat