Contractes menors arxivats

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE COMISSARIAT I ASSESSORIA ARTÍSTICA PER A LA ORGANITZACIÓ DE L'ART IN SAL 2023

Serveis

Més informació

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE REFÓS PER GESTIONAR LES AIGUES PLUVIALS DEL CARRER ROADA AMB L'AVDA. PRIMAVERA DE LA COLÒNIA DE SANT JORDI

Serveis

Observacions: Qualsevol consulta dels projectes que s'han de refondre es pot dirigir al departament d'urbanisme d'aquest ajuntament Més informació

Contrato menor de obra para la rehabilitación y acondicionamiento de la cubierta del edificio municipal situado en Plaza Sant Bartolomé, 17

Obres

Per motius tècnics NO s'ha pogut penjar el projecte de referència. Els licitadors interessats poden sol.licitar-lo al correu seg&uum... Més informació

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DE L'AVANTPROJECTE I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE DIFERENTS ACTUACIONS A LA ZONA ESPORTIVA "SES RAMONES"

Serveis

Més informació

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE LLOGUER DE GRADES PER FIRA ESPECTAVLE DE SES SALINES 2023

Serveis

Més informació

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS ESPECTACLE ECUESTRE AMB MOTIU DE LA FIRA DE SES SALINES 2023

Serveis

Més informació

CONTRACTE MENOR D'OBRA PER FER PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 400m2 a LES ESCOLES VELLES

Obres

Més informació

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER AL MUNTATGE D'UN EQUIP DE SÒ A LA PLAÇA POU DE'N VERDERA DE LA COLÒNIA DE SANT JORDI AMB MOTIU DE LA FESTIVITAT DE SANT JORDI

Serveis

Més informació

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER AL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'UN ESCENARI SITUAT A LA PLAÇA POU DE'N VERDERA DE LA COLÒNIA DE SANT JORDI AMB MOTIU DE LA FESTIVITAT DE SANT JORDI

Serveis

Més informació