Contractes menors arxivats

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT ANOMENAT." LLOGUER DE CONJUNT MODULAR DE VESTUARIS PER AL CAMP D'ESPORTS DE SES SALINES

Subministrament

Més informació

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE FINESTRES DE PVC PEL SALÓ D'ACTES DE L'AJUNTAMENT DE SES SALINES

Subministrament

Més informació

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PORTA AUTOMÀTICA PER EDIFICI MUNICIPAL A PLAÇA SANT BARTOMEU 17

Subministrament

Més informació

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE REDACCIÓ AVANTPROJECTE DE RENOVACIÓ URBANA DE L'AVINGUDA PRIMAVERA

Serveis

Més informació

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER ACTUALITZAR I REFONDRE EN UN SOL PROJECTE, ELS PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ I CANVI DE TRAÇAT ELÈCTRIC DEL DIPÒSIT REGULADOR DE SES SALINES

Serveis

Els projectes a refondre i a actualitzar estan a la disposició de qui vulgui consultar-los, només cal sol.licitar-los al corre amvidal@a... Més informació

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE JOCS INFANTILS AL CEIP COLÒNIA ST. JORDI

Serveis

Més informació

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA COORDINACIÓ DE L'ESS I CSS PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA PASSEIG DE LA SAL DE LA COLÒNIA DE SANT JORDI T.M DE SES SALINES

Serveis

EL PROJECTE ESTÀ A DISPOSICIÓ DE TOTS ELS INTERESSATS A LA PÀGINA WEB DE L'AJUNTAMENT DE SES SALINES, PERQUÈ ES TROBA... Més informació

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE COMISSARIAT I ASSESSORIA ARTÍSTICA PER A LA ORGANITZACIÓ DE L'ART IN SAL 2023

Serveis

Més informació

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE REFÓS PER GESTIONAR LES AIGUES PLUVIALS DEL CARRER ROADA AMB L'AVDA. PRIMAVERA DE LA COLÒNIA DE SANT JORDI

Serveis

Observacions: Qualsevol consulta dels projectes que s'han de refondre es pot dirigir al departament d'urbanisme d'aquest ajuntament Més informació