Contractes menors arxivats

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE LLOGUER DE GRADES PER LA FIRA DE MAIG 2024 DE SES SALINES

Serveis

Més informació

Contrato Menor de servicios para la dirección, seguimiento del control de calidad y de la coordinación de seguridad y salud de las obras de adecuación del polideportivo de Ses Ramones (colonia de Sant Jordi).

Serveis

El proyecto se encuentra publicado en la página web del Ayuntamiento. Més informació

Contrato Menor de servicios para la dirección de obra y dirección de las instalaciones de las obras de adecuación del polideportivo de Ses Ramones (Colonia de Sant Jordi). T.M de Ses Salines.

Serveis

El proyecto se puede consultar en la página web del Ayuntamiento. Més informació

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA DIRECCIÓ D'OBRA, CONTROL DE CALIDAD, COORDINACIÓ ESS, AIXÍ COM TAMBÉ LA DIRECCIÓ DE LES INSTAL.LACIONS DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DEL POLIESPORTIU DE SES RAMONES

Serveis

El projecte es pot consultar a la pàgina web de l'Ajuntament Més informació

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ DE ESS PER A L'EXECUCIÓ DE DOS PROJECTES MUNICIPALS

Serveis

L'objecte del contracte és la direcció de les obres i la coordinació de ESS dels projectes següents: *Millora d'a... Més informació

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE L'ANTIC ABOCADOR DE SES SALINES

Serveis

Més informació

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTE DE REURBANITZACIÓ URBANA DE L'AVINGUDA PRIMAVERA DE LA COLÒNIA DE SANT JORDI

Serveis

Més informació

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTE PER A MILLORES AL CAMP D'ESPORTS DE SES SALINES

Serveis

Més informació

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTE PER A MILLORES DE LES INSTAL.LACIONSE ESPORTIVES DE LA COLÒNIA DE SANT JORDI "SES RAMONES" (T.M SES SALINES)

Serveis

Més informació